ข้อมูลที่น่าสนใจต่าง ๆ

มาตรการป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัส Covid-19

มาตรการป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัส Covid-19

บริษัทของเรากำลังดำเนินการตามมาตรการดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัส Covid-19 สำหรับลูกค้าทุกและคนที่ใช้บริการรถไฟ

มาตรการหลักของเราในการป้องกันการติดเชื้อ

มาตรการหลักของเราในการป้องกันการติดเชื้อ มีดังต่อไปนี้

・เจ้าหน้าที่สถานี เจ้าหน้าที่บนรถไฟ และพนักงานอื่นๆที่มีการติดต่อกับลูกค้า จะสวมหน้ากากอนามัยเสมอ
・ติดตั้งแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ที่เคาน์เตอร์ประตูตรวจตั๋วของสถานี
・ฆ่าเชื้อสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานีที่มักมีการสัมผัส เช่น ราวจับบันได ห้องนั่งรอ ห้องน้ำ ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ
・ติดตั้งแผ่นต้านไวรัส/ต้านเชื้อแบคทีเรียบนแผงสัมผัสของเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติและเครื่องปรับค่าโดยสาร
・ระบายอากาศในรถไฟโดยเครื่องปรับอากาศและเปิดหน้าต่าง
・ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 ภายในสถานีและภายในรถไฟ
・มีกระบวนการฆ่าเชื้อไวรัส/ต้านแบคทีเรียภายในรถไฟ ทำการฆ่าเชื้อห่วงจับและราวจับโดยการเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อ

เกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยของพนักงาน

บางครั้งเราอาจมีปัญหาในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รางรถไฟ ซึ่งอาจมีความร้อนขณะสวมหน้ากากปฏิบัติงาน บางครั้งพนักงานของเราอาจถอดหน้ากากออกหลังจากตรวจสอบแล้วว่าไม่มีลูกค้าอยู่ใกล้ๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อน

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจ

เกี่ยวกับการปรับอากาศของรถไฟ

จะใช้การนำอากาศจากภายนอกเข้ามาด้านในโดยใช้เครื่องปรับอากาศ อากาศภายในรถไฟจะถูกแทนที่โดยสมบูรณ์ภายใน 3-8 นาทีสำหรับรถไฟด่วน และ 3-10 นาทีสำหรับรถไฟธรรมดา การเวียนอากาศภายในรถไฟธรรมดาอาจเร็วขึ้นตามการเปิดหน้าต่างและประตู

เกี่ยวกับการเปิดหน้าต่าง

เราจะเปิดหน้าต่างขึ้นประมาณ 10 ซม. พร้อมสติ๊กเกอร์นี้เพื่อระบายอากาศภายในรถไฟ
ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ

คำขอไปยังลูกค้า

ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟของเราโปรดสวมหน้ากากอนามัยและงดการพูดคุยภายในรถไฟ โปรดทำความเข้าใจมาตรการการระบายอากาศภายในรถไฟของเรา ทั้งนี้เราสนับสนุนให้ทำงานจากบ้านและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน