ตั๋วส่วนลดต่าง ๆ

KANKU TOKUWARI Rapi:t TICKET

ตั๋วโดยสารขาเดียว : สถานี Namba / Shin-Imamiya / Tengachaya / Sumiyoshitaisha / Sakai – สถานี Kansai-Airport
ตั๋วด่วนพิเศษ Limited Express Rapi:t : สถานี Namba / Shin-Imamiya / Tengachaya / Sakai – สถานี Kansai-Airport
*สำหรับผู้ที่เดินทางจากสถานี Sumiyoshitaisha กรุณาเปลี่ยนรถไฟเป็น Limited Express Rapi:t ที่สถานี Sakai

ตัวอย่าง หากเดินทางจากสถานี Kansai-Airport ไปยังสถานี Namba ค่าโดยสารปกติ + ตั๋วด่วนพิเศษ Limited Express Rapi:t (ที่นั่ง Regular Seat)
1,450 เยน → ตั๋ว KANKU TOKUWARI Rapi:t : 1,290 เยน

ราคา

Limited Express Rapi:t ที่นั่ง Regular Seat
ผู้ใหญ่ 1,290 เยน เด็ก 650 เยน
Limited Express Rapi:t ที่นั่ง Super Seat
ผู้ใหญ่ 1,500 เยน เด็ก 850 เยน

ระยะเวลาจำหน่ายตั๋ว

1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564

สถานที่จำหน่ายตั๋ว

สถานี Nankai Namba (Service Center ชั้น 2F / จุดจำหน่ายตั๋วด่วนพิเศษ ชั้น 3F / Ticket Counter ชั้น 3F), Ticket Office สถานี Shin-Imamiya, สถานี Tengachaya, สถานี Sumiyoshitaisha, สถานี Sakai, สถานี Kansai-Airport

อายุการใช้งาน

ใช้ได้ภายในวันที่อยู่ในระยะเวลาที่จำหน่ายตั๋วและภายในวันที่เริ่มใช้ตั๋วเท่านั้น

ข้อควรระวัง

สามารถซื้อตั๋วก่อนการเดินทางล่วงหน้าได้ 1 เดือน (แต่ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่มีการจำหน่ายตั๋วเท่านั้น)
สามารถขอคืนเงินได้ในกรณีที่ยังไม่ได้ใช้ตั๋ว โดยจะต้องขอคืนก่อนเวลาออกเดินทางที่ระบุบนตั๋ว และขอคืนเงินได้ที่สถานีที่ซื้อตั๋วเท่านั้น (มีค่าธรรมเนียมในการขอคืนเงิน)
ในกรณีที่ท่านเดินทางออกนอกเส้นทางที่กำหนด จะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่ม

เดินทางถึงสนามบิน Kansai

1

Ticket Office

2

กรุณาแจ้งตั๋วรถไฟที่ต้องการซื้อต่อพนักงาน

เครื่องจำหน่ายตั๋ว

2

ตั๋ว Osaka Subway to Kansai int'l Airport มีจำหน่ายที่เครื่องจำหน่ายตั๋ว

นำตั๋วรถไฟที่ซื้อมาไปใช้ขึ้นรถไฟ

3

กรุณาสอดเข้าที่เครื่องสอดตั๋วอัตโนมัติ

ตัวอย่าง กรณีสถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai

สถานที่จำหน่ายตั๋วจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทของตั๋วโดยสาร รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูที่รายละเอียดของตั๋วแต่ละประเภท