ตั๋วส่วนลดต่าง ๆ

KOBE ACCESS TICKET

เส้นทางที่ครอบคลุม
· รถไฟ Nankai Electric Railway : สถานี Kansai-Airport → สถานี Namba
· รถไฟ Hanshin Railway : สถานี Osaka Namba → สถานีใดสถานีหนึ่งของรถไฟ Hanshin (ยกเว้นสาย Kobe-Kosoku)
*ไม่สามารถใช้กับเส้นทางฝั่งตรงกันข้ามได้
 

ตัวอย่าง จากสถานี Kansai-Airport ไปยังสถานี Kobe Sannomiya ของรถไฟ Hanshin Railway โดยเปลี่ยนรถไฟที่สถานี Namba

ค่าโดยสารปกติ 1,340 เยน → ตั๋ว KOBE ACCESS TICKET : 1,150 เยน

ราคา

1,150 เยน (ผู้ใหญ่เท่านั้น)

ระยะเวลาจำหน่ายตั๋ว

1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

สถานที่จำหน่ายตั๋ว

Ticket Office ประจำสถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai Electric Railway

อายุการใช้งาน

สามารถเลือกวันใช้งานได้ 1 วัน ภายในวันที่ซื้อจนถึงวันสุดท้ายของเดือนถัดไป

ข้อควรระวัง

· ตั๋วนี้เป็นตั๋วที่ใช้เดินทางในเส้นทางที่เชื่อมระหว่างรถไฟ Nankai Electric Railway กับรถไฟ Hanshin Railway โดยเป็นตั๋วที่ใช้เดินทางได้เที่ยวเดียว จากสถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai Electric Railway → สถานี Namba…(เปลี่ยนรถ)…สถานี Osaka Namba ของรถไฟ Hanshin → สถานีใดสถานีหนึ่งของรถไฟ Hanshin (ยกเว้นสาย Kobe Kosoku)
· หากลงรถไฟที่สถานีอื่นนอกเหนือจากสถานีเปลี่ยนรถอย่างสถานี Namba ของรถไฟ Nankai Electric Railway ตั๋วนี้จะถือว่าไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปและถูกเรียกเก็บกลับคืนทันที
· ในกรณีที่ท่านเดินทางออกนอกเส้นทางที่กำหนด จะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่ม
· มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่ท่านต้องการโดยสารรถไฟด่วนพิเศษ Nankai Electric Railway แบบระบุเลขที่นั่ง
· สามารถขอคืนเงินได้ในกรณีที่ตั๋วยังไม่หมดอายุและยังไม่ถูกใช้งาน โดยสามารถขอคืนเงินได้ที่สถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai Electric Railway เท่านั้น

เดินทางถึงสนามบิน Kansai

1

Ticket Office

2

กรุณาแจ้งตั๋วรถไฟที่ต้องการซื้อต่อพนักงาน

เครื่องจำหน่ายตั๋ว

2

ตั๋ว Osaka Subway to Kansai int'l Airport มีจำหน่ายที่เครื่องจำหน่ายตั๋ว

นำตั๋วรถไฟที่ซื้อมาไปใช้ขึ้นรถไฟ

3

กรุณาสอดเข้าที่เครื่องสอดตั๋วอัตโนมัติ

ตัวอย่าง กรณีสถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai

สถานที่จำหน่ายตั๋วจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทของตั๋วโดยสาร รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูที่รายละเอียดของตั๋วแต่ละประเภท