ตั๋วส่วนลดต่าง ๆ

KYOTO ACCESS TICKET

เส้นทางที่ครอบคลุม
รถไฟ Nankai Electric Railway : สถานี Kansai-Airport → สถานี Tengachaya
รถไฟ Osaka Metro : สถานี Tengachaya → สถานี Tenjimbashisuji-Rokuchome
รถไฟ Hankyu Railway : สถานี Tenjimbashisuji-Rokuchome → สถานี Kawaramachi และอื่น ๆ (ภายในระยะทางที่มีค่าโดยสารไม่เกิน 400 เยนจากสถานี Tenjimbashisuji-Rokuchome)
*ไม่สามารถใช้กับเส้นทางฝั่งตรงกันข้ามได้
*ไม่สามารถลงสถานีอื่นนอกเหนือจากสถานี Tengachaya ที่เป็นสถานีเปลี่ยนรถไฟเท่านั้น

 

ตัวอย่าง จากสถานี Kansai-Airport ไปยังสถานี Kyoto Kawaramachi จะต้องเปลี่ยนเป็นรถไฟสาย Sakaisuji ที่สถานี Tengachaya

ค่าโดยสารปกติ : 1,610 เยน → ตั๋ว KYOTO ACCESS TICKET : 1,250 เยน

ราคา

1,250 เยน (ผู้ใหญ่เท่านั้น)

ระยะเวลาจำหน่ายตั๋ว

1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

สถานที่จำหน่ายตั๋ว

Ticket Office ประจำสถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai Electric Railway

อายุการใช้งาน

สามารถเลือกวันใช้งานได้ 1 วัน ภายในวันที่ซื้อจนถึงวันสุดท้ายของเดือนถัดไป

ข้อควรระวัง

· มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่ท่านต้องการโดยสารรถไฟ Nankai Electric Railway แบบระบุเลขที่นั่ง
· สามารถขอคืนเงินได้ในกรณีที่ตั๋วยังไม่หมดอายุและยังไม่ถูกใช้งาน โดยสามารถขอคืนเงินได้ที่สถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai Electric Railway เท่านั้น (มีค่าธรรมเนียมในการขอคืนเงิน)

เดินทางถึงสนามบิน Kansai

1

Ticket Office

2

กรุณาแจ้งตั๋วรถไฟที่ต้องการซื้อต่อพนักงาน

เครื่องจำหน่ายตั๋ว

2

ตั๋ว Osaka Subway to Kansai int'l Airport มีจำหน่ายที่เครื่องจำหน่ายตั๋ว

นำตั๋วรถไฟที่ซื้อมาไปใช้ขึ้นรถไฟ

3

กรุณาสอดเข้าที่เครื่องสอดตั๋วอัตโนมัติ

ตัวอย่าง กรณีสถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai

สถานที่จำหน่ายตั๋วจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทของตั๋วโดยสาร รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูที่รายละเอียดของตั๋วแต่ละประเภท