ตั๋วส่วนลดต่าง ๆ

NARA ACCESS TICKET [One way/Round trip]

เส้นทางที่ครอบคลุม
· รถไฟ Nankai Electric Railway : สถานี Kansai-Airport – สถานี Namba
· รถไฟ Kintetsu Railway : สถานี Osaka Namba – สถานี Kintetsu Nara

 

ตัวอย่าง จากสถานี Kansai-Airport ไปยังสถานี Kintetsu Nara โดยเปลี่ยนรถไฟที่สถานี Namba

ค่าโดยสารปกติ [ขาเดียว] : 1,500 เยน → ตั๋ว NARA ACCESS TICKET : 1,250 เยน

ราคา

ตั๋วขาเดียว : 1,250 เยน (ผู้ใหญ่เท่านั้น)
ตั๋วไปกลับ : 2,500 เยน (ผู้ใหญ่เท่านั้น)

ระยะเวลาจำหน่ายตั๋ว

1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566
※สิ้นสุดการขายแล้ว

สถานที่จำหน่ายตั๋ว

Ticket Office ประจำสถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai Electric Railway

อายุการใช้งาน

ขาเดียว : ใช้ภายในวันที่ซื้อตั๋ว
ไปกลับ :
[ตั๋วขาไป] ใช้ภายในวันที่ซื้อ
[ตั๋วขากลับ] ใช้ได้ตั้งแต่เดือนที่ซื้อจนถึงวันสุดท้ายของเดือนถัดไป โดยเลือกวันที่ต้องการเดินทางได้ 1 วัน

ข้อควรระวัง

· ตั๋วนี้เป็นตั๋วที่ใช้เดินทางในเส้นทางที่เชื่อมระหว่างรถไฟ Nankai Electric Railway กับรถไฟ Kintetsu Railway โดยตั๋ว 1 ใบนี้เป็นตั๋วที่ใช้เดินทางได้เที่ยวเดียว จากสถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai Electric Railway - สถานี Namba…(เปลี่ยนรถ)…สถานี Osaka Namba ของรถไฟ Kintetsu Railway - สถานี Nara ของรถไฟ Kintetsu Railway (ตั๋วสำหรับขากลับ สามารถใช้กับเส้นทางฝั่งตรงกันข้ามกับขามาได้ 1 ครั้ง)
· หากลงรถไฟที่สถานีอื่นนอกเหนือจากสถานีเปลี่ยนรถอย่างสถานี Namba ของรถไฟ Nankai Electric Railway และสถานี Osaka Namba ของรถไฟ Kintetsu Railway ตั๋วนี้จะถือว่าไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปและถูกเรียกเก็บกลับคืนทันที
· ในกรณีที่ท่านเดินทางออกนอกเส้นทางที่กำหนด จะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่ม
· มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่ท่านต้องการโดยสารรถไฟด่วนพิเศษแบบระบุเลขที่นั่ง
· สามารถขอคืนเงินได้ในกรณีที่ยังอยู่ในระยะเวลาที่ระบุไว้บนตั๋วและตั๋วยังไม่ถูกใช้งาน โดยสามารถขอคืนเงินได้ที่สถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai Electric Railway เท่านั้น (มีค่าธรรมเนียมในการขอคืนเงิน 220 เยนและต้องใช้ตั๋วตัวจริงในการขอคืนเงิน)
· ตั๋วนี้เป็นตั๋วขาเดียวและตั๋วไปกลับที่ใช้สำหรับการเดินทางจากสถานี Kansai-Airport ไปยังสถานี Nara เท่านั้น ไม่สามารถใช้เดินทางโดยเริ่มต้นจากสถานี Nara ไปยังสถานี Kansai-Airport ได้ (ทั้งตั๋วขาเดียวและตั๋วไปกลับ)

เดินทางถึงสนามบิน Kansai

1

Ticket Office

2

กรุณาแจ้งตั๋วรถไฟที่ต้องการซื้อต่อพนักงาน

เครื่องจำหน่ายตั๋ว

2

ตั๋ว Osaka Subway to Kansai int'l Airport มีจำหน่ายที่เครื่องจำหน่ายตั๋ว

นำตั๋วรถไฟที่ซื้อมาไปใช้ขึ้นรถไฟ

3

กรุณาสอดเข้าที่เครื่องสอดตั๋วอัตโนมัติ

ตัวอย่าง กรณีสถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai

สถานที่จำหน่ายตั๋วจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทของตั๋วโดยสาร รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูที่รายละเอียดของตั๋วแต่ละประเภท