ตั๋วส่วนลดต่าง ๆ

KANSAI THRU PASS

เส้นทางที่ครอบคลุม / รถไฟบริษัทเอกชนแถบ Kansai เช่น แถบ Osaka, Wakayama, Kyoto, Kobe ยกเว้นสาย JR และรถบัสสายต่าง ๆ ในแถบดังกล่าว
*ยกเว้นสายรถไฟและสายรถบัสบางสาย

ระยะเวลาสำหรับใช้บริการ / ระยะเวลา 2 วันหรือ 3 วัน

Guidebook ที่มาพร้อมคูปองส่วนลด / ใช้เป็นส่วนลดตามสถานที่ต่าง ๆ ประมาณ 350 แห่งทั่วเขต Kansai

ราคา

· ตั๋ว 2-Day Pass
ผู้ใหญ่ 4,300 เยน เด็ก 2,150 เยน
· ตั๋ว 3-Day Pass
ผู้ใหญ่ 5,300 เยน เด็ก 2,650 เยน

ระยะเวลาจำหน่ายตั๋ว

1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ระยะเวลาที่ใช้งานได้

เลือก 2 หรือ 3 วัน จากวันใดก็ได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563

วิธีซื้อและวิธีใช้บริการ

1. คลิกซื้อตั๋วจากลิงก์ด้านล่าง
2. กรอกข้อมูลจำเป็นและชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
3. เมื่อการจองเสร็จสมบูรณ์จะมีอีเมลยืนยันส่งไปยังอีเมลที่ท่านระบุไว้
4. เข้าลิงก์ URL ที่ปรากฏอยู่ในอีเมลเพื่อพิมพ์ Voucher ออกมาใช้
5. นำ Voucher ไปแลก KANSAI THRU PASS ที่เคาน์เตอร์ที่กำหนด

สถานที่แลกตั๋ว

Ticket Office ประจำสถานี Kansai-Airport

ระยะเวลาแลกตั๋ว

ตามวันใช้งานที่ระบุอยู่ใน Voucher

ข้อควรระวัง

· กรุณาแสดงพาสปอร์ตที่เคาน์เตอร์เพื่อทำการแลกตั๋ว
· ตั๋ว 1 ใบสำหรับผู้ใช้บริการ 1 ท่านเท่านั้น
· ตั๋วนี้ไม่สามารถใช้กับรถไฟสาย JR, รถบัส Limousine สายสนามบิน, รถบัสที่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
· ต้องชำระค่าตั๋วด่วนพิเศษเพิ่มเติมหากท่านต้องการใช้บริการรถไฟด่วนพิเศษที่ต้องเสียค่าบริการ
 *มีรถไฟด่วนพิเศษบางสายที่สามารถโดยสารได้โดยไม่ต้องซื้อตั๋วเพิ่มเติม
· สามารถขอเงินคืนได้ในกรณีที่ตั๋วและคูปองส่วนลดยังไม่ถูกใช้งาน โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการขอคืนเงิน
· ตั๋วนี้ไม่สามารถออกได้ใหม่หากสูญหาย
· ไม่สามารถขอคืนเงินได้หากรถไฟหยุดให้บริการเนื่องด้วยเหตุผลบางประการของแต่ละบริษัทรถไฟ
· หากมีการใช้ตั๋วในทางที่ผิดกฎระเบียบข้อบังคับ ตั๋วนี้จะถือว่าเป็นโมฆะและถูกยึดคืน
· กรุณาซื้อตั๋วโดยสารเพิ่มเติมหากต้องการเดินทางออกนอกเส้นทางที่ครอบคลุม

ซื้อตั๋วจากเว็บไซต์

1

หลังจากซื้อตั๋วแล้วกรุณาพิมพ์หน้า Voucher จาก URL ที่ระบุอยู่ในอีเมลยืนยันการซื้อตั๋ว

ไปที่ Ticket Office ประจำสถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai

2

กรุณาแสดง Voucher ให้กับพนักงานเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วรถไฟ

นำตั๋วรถไฟที่แลกมาไปใช้ขึ้นรถไฟ

3

กรุณาสอดเข้าที่เครื่องสอดตั๋วอัตโนมัติ

Ticket Office ประจำสถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai