ตั๋วส่วนลดต่าง ๆ

Koyasan World Heritage Ticket

1. ตั๋วรถไฟไปกลับราคาพิเศษ ระหว่างสถานี Nankai Namba – สถานี Koyasan
2. ตั๋วรถบัส Koyasan 2-Day Free Pass
รถบัส Nankai Rinkan Bus
(ยกเว้นสาย Tateri, สาย Koya Ryujin, สาย Koya Niutsuhime)
3. ตั๋วลดราคาค่าเข้า 20%
สำหรับวัด Kongobu-ji, โบสถ์ Kon-do, หอ Konpon Daito, พิพิธภัณฑ์ Reihokan
4. ตั๋วลดราคาของฝาก 10%
สำหรับร้าน Juzuya-Shirobei, ร้าน Nakamoto Meigyokudo, ร้านชา Koya Waku

ราคา

ผู้ใหญ่ 2,900 เยน, เด็ก 1,460 เยน

ราคาปกติ : ตั๋วรถไฟไปกลับ 2,780 เยน + ตั๋วรถบัส 1-Day Free Pass 840 เยน x 2 วัน = 4,460 เยน (ลดประมาณ30%)

ระยะเวลาจำหน่ายตั๋ว

1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

สถานที่แลกตั๋ว

Service Center ชั้น 2F ของสถานี Nankai Namba

ระยะเวลาแลกตั๋ว

ตามวันใช้งานที่ระบุอยู่ใน Voucher

วิธีซื้อและวิธีใช้บริการ

1. คลิกซื้อตั๋วจากลิงก์ด้านล่าง
2. กรอกข้อมูลจำเป็นและชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
3. เมื่อการจองเสร็จสมบูรณ์จะมีอีเมลยืนยันส่งไปยังอีเมลที่ท่านระบุไว้
4. เข้าลิงก์ URL ที่ปรากฏอยู่ในอีเมลเพื่อพิมพ์ Voucher ออกมาใช้
5. นำ Voucher ไปแลกตั๋วโดยสารรถไฟที่เคาน์เตอร์ที่กำหนด

ข้อควรระวัง

· กรุณาใช้กับเครื่องสอดตั๋วอัตโนมัติ
· เริ่มจำหน่ายตั๋วก่อนวันใช้งาน 1 เดือน
· สามารถขอคืนเงินได้ในกรณีที่ตั๋วในเซตทุกใบยังไม่หมดอายุและยังไม่ถูกใช้งาน โดยสามารถขอคืนเงินได้ที่สถานีที่ซื้อตั๋วเท่านั้น (มีค่าธรรมเนียมในการขอคืนเงิน)
· มีค่าโดยสารเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการในพื้นที่ที่ไม่ครอบคลุม
· เมื่อเริ่มใช้งานตั๋วรถไฟนี้แล้ว หากเกิดเหตุที่ทำให้รถไฟหยุดเดินจะไม่สามารถขอคืนเงินได้

ซื้อตั๋วจากเว็บไซต์

1

หลังจากซื้อตั๋วแล้วกรุณาพิมพ์หน้า Voucher จาก URL ที่ระบุอยู่ในอีเมลยืนยันการซื้อตั๋ว

ไปที่ Ticket Office ประจำสถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai

2

กรุณาแสดง Voucher ให้กับพนักงานเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วรถไฟ

นำตั๋วรถไฟที่แลกมาไปใช้ขึ้นรถไฟ

3

กรุณาสอดเข้าที่เครื่องสอดตั๋วอัตโนมัติ

Ticket Office ประจำสถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai