ตั๋วส่วนลดต่าง ๆ

Rapi:t Economy Ticket

ใช้ได้ที่ : สถานี [1] หรือ [2] ดังต่อไปนี้
1.สถานี Kansai-Airport → สถานี Tengachaya, สถานี Shin-Imamiya, สถานี Namba
2.สถานี Namba, สถานี Shin-Imamiya, สถานี Tengachaya → สถานี Kansai-Airport
ตั๋วโดยสารขาเดียว + ตั๋วด่วนพิเศษ Limited Express Rapi:t ขาเดียว
ราคาปกติ : ตั๋วโดยสาร 930 เยน + ตั๋วด่วนพิเศษ 520 เยน = 1,450 เยน (ลดประมาณ 24%)

ราคา

1,100 เยน (ผู้ใหญ่เท่านั้น)

ระยะเวลาจำหน่ายตั๋ว

1 เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

วิธีซื้อและวิธีใช้บริการ

1. กดปุ่มด้านล่าง เพื่อไปหน้าสั่งซื้อ
2. นำบัตรแลกตั๋วที่มี QR Code มาเปลี่ยนเป็นตั๋วรถไฟที่เคาน์เตอร์ที่กำหนด
3. เพลิดเพลินไปกับการโดยสารรถไฟด่วนพิเศษ Limited Express Rapi:t

สถานที่แลกตั๋ว

สถานีนันไค อิเล็คทริค เรลเวย์ ณ สนามบินคันไซ สำนักงานขายตั๋ว/ข้อมูลตั๋ว, สถานี Namba (Service Center ชั้น 2F, Ticket Counter ชั้น 3F), สถานี Shin-Imamiya ชั้น 4F, สถานี Tengachaya

ระยะเวลาที่กำหนด

วันใดก็ได้ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ

ข้อควรระวัง

· ตั๋วรถไฟนี้ไม่สามารถซื้อภายในประเทศญี่ปุ่นได้ ก่อนเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นกรุณาซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศของท่าน
· ตั๋วรถไฟนี้เป็นการโดยสาร Limited Express Rapi:t ในที่นั่ง Regular Seat
・หลังจากแลกตั๋วที่นั่งที่จองไว้ จะไม่สามารถคืนเงินได้

· บัตรแลกตั๋วและตั๋วรถไฟพร้อมระบุที่นั่งที่แลกมาแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินได้
· หากลงรถไฟก่อนถึงสถานีที่กำหนด จะไม่สามารถขอคืนส่วนต่างค่าโดยสารของสถานีที่เหลือได้
· สถานที่แลกเปลี่ยนตั๋วอาจมีคนหนาแน่นบางช่วงเวลา เพราะฉะนั้นกรุณามาก่อนเวลาทางเดินเพื่อเผื่อเวลาแลกตั๋วรถไฟด้วย

※แจ้งเพื่อทราบ ปัจจุบันรถไฟด่วนพิเศษRapi:t จากสนามบินคันไซวิ่งตามตารางเวลาตั้งแต่ 12:00 น. ถึง 17:00 น. โดยจะมีรถไฟออกจากชานชาลาทุกชั่วโมง กรุณาจองตั๋วรถไฟในเวลาที่คุณต้องการล่วงหน้า เนื่องจากมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก มีความเป็นไปได้ที่รถไฟที่คุณอยากจะจองเต็มและคุณจะไม่สามารถทำการจองรถไฟขบวนนั้นได้

ซื้อตั๋วจากเว็บไซต์

1

หลังจากซื้อตั๋วแล้วกรุณาพิมพ์หน้า Voucher จาก URL ที่ระบุอยู่ในอีเมลยืนยันการซื้อตั๋ว

ไปที่ Ticket Office ประจำสถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai

2

กรุณาแสดง Voucher ให้กับพนักงานเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วรถไฟ

นำตั๋วรถไฟที่แลกมาไปใช้ขึ้นรถไฟ

3

กรุณาสอดเข้าที่เครื่องสอดตั๋วอัตโนมัติ

Ticket Office ประจำสถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai