ตั๋วส่วนลดต่าง ๆ

RINKU PREMIUM OUTLETS STOPOVER TICKET

ตั๋วโดยสารขาเดียว : สถานี Namba → สถานี Rinku-Town, สถานี Rinku-Town → สถานี Kansai-Airport

ตั๋วแลกบัตรชอปปิงที่ Rinku Premium Outlet (มูลค่า 1,000 เยน)

ราคาปกติ : ตั๋วรถไฟ (สถานี Namba → สถานี Rinku-Town) 780 เยน + ตั๋วรถไฟ (สถานี Rinku-Town → สถานี Kansai-Airport) 370 เยน + คูปองชอปปิงที่ Rinku Premium Outlet 1,000 เยน = 2,150 เยน (ลดประมาณ 20%)

ราคา

1,730 เยน (ผู้ใหญ่เท่านั้น)

ระยะเวลาจำหน่ายตั๋ว

1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

สถานที่แลกตั๋ว

· สถานี Kansai-Airport : Nankai Ticket Office
· สถานี Nankai Namba : Service Center ชั้น 2

อายุการใช้งาน

ใช้งานได้ 1 วันภายในระยะเวลาที่จำหน่ายตั๋ว

วิธีซื้อและวิธีใช้บริการ

1. คลิกซื้อตั๋วจากลิงก์ด้านล่าง
2. กรอกข้อมูลจำเป็นและชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
3. เมื่อการจองเสร็จสมบูรณ์จะมีอีเมลยืนยันส่งไปยังอีเมลที่ท่านระบุไว้
4. เข้าลิงก์ URL ที่ปรากฏอยู่ในอีเมลเพื่อพิมพ์ Voucher ออกมาใช้
5. นำ Voucher ไปแลกตั๋วโดยสารรถไฟที่เคาน์เตอร์ที่กำหนด

ข้อควรระวัง

· กรุณาใช้กับเครื่องสอดตั๋วอัตโนมัติ
· สามารถขอคืนเงินได้ในกรณีที่ตั๋วในเซตทุกใบยังไม่หมดอายุและยังไม่ถูกใช้งาน โดยสามารถขอคืนเงินได้ที่สถานีที่ซื้อตั๋วเท่านั้น (มีค่าธรรมเนียมในการขอคืนเงิน)
· มีค่าโดยสารเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการในพื้นที่ที่ไม่ครอบคลุม และหากท่านต้องการโดยสารรถไฟแบบระบุเลขที่นั่ง กรุณาซื้อตั๋วด่วนพิเศษเพิ่มเติมด้วยเมื่อเริ่มใช้งานตั๋วรถไฟนี้แล้ว หากเกิดเหตุที่ทำให้รถไฟหยุดเดินจะไม่สามารถขอคืนเงินได้
· สามารถแลกบัตรชอปปิงได้ในวันที่ท่านโดยสารรถไฟ ภายในช่วงเวลา 10:00 - 20:00 น. โดยสามารถแลกได้ที่ Information Center ชั้น 1 ตึก Rinku Premium Outlets Mainside หรือที่ Welcome Center ชั้น 1 ตึก Seaside ซึ่งบัตรชอปปิงนั้นสามารถใช้ได้ในวันที่แลกมาเท่านั้น
· บัตรชอปปิงอาจไม่สามารถใช้กับบางร้านค้าได้
· บัตรชอปปิงไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

ซื้อตั๋วจากเว็บไซต์

1

หลังจากซื้อตั๋วแล้วกรุณาพิมพ์หน้า Voucher จาก URL ที่ระบุอยู่ในอีเมลยืนยันการซื้อตั๋ว

ไปที่ Ticket Office ประจำสถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai

2

กรุณาแสดง Voucher ให้กับพนักงานเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วรถไฟ

นำตั๋วรถไฟที่แลกมาไปใช้ขึ้นรถไฟ

3

กรุณาสอดเข้าที่เครื่องสอดตั๋วอัตโนมัติ

Ticket Office ประจำสถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai