การเดินทางเชื่อมต่อกับสนามบินตารางเวลาเดินรถไฟ

รูปแบบการบริการของรถไฟ

รถไฟ Limited Express Rapi:t

1รถไฟ Limited Express Rapi:t

เชื่อมต่อการเดินทางจากสนามบิน Kansai ไปยัง Namba ด้วยเวลาเร็วที่สุดเพียง 34 นาที ซึ่งการโดยสารรถไฟประเภทนี้จำเป็นต้องใช้ตั๋วด่วนพิเศษและตั๋วระบุที่นั่งโดยเฉพาะด้วย รถไฟ Limited Express Rapi:t. จะไม่จอดให้บริการที่ Kishiwada และ Sakai

รถไฟ Airport Express

2Airport Expressα will not stop at Kishiwada and Sakai.

เชื่อมต่อการเดินทางจากสนามบิน Kansai ไปยัง Namba ด้วยเวลาประมาณ 45 นาที เพียงมีตั๋วโดยสารปกติก็สามารถใช้บริการได้

รถไฟธรรมดา

3รถไฟธรรมดา

รถไฟประเภทนี้จะหยุดจอดให้บริการทุกสถานีจนถึง Tengachaya และ Shin-Imamiya เพียงมีตั๋วโดยสารปกติก็สามารถใช้บริการได้