ข้อมูลบริการจัดส่งสัมภาระ

บริการจัดส่งและรับฝากสัมภาระท่องเที่ยวอย่างอิสระได้โดยไม่ต้องแบกกระเป๋าให้หนัก!
ให้ n.e.s.t ช่วยคุณเรื่องสัมภาระสิคะ!

จะออกไปเที่ยวแต่ถ้ามีกระเป๋าเดินทางหนัก ๆ ก็คงหมดสนุก เพียงแค่ใช้บริการ n.e.s.t ก็ไม่ต้องขนสัมภาระหนัก ๆ ไปเที่ยวด้วย นอกจากจะเดินเที่ยวได้อย่างสบายตัวขึ้นแล้ว การขึ้นรถไฟหรือการเข้าไปในร้านที่คนแน่น ๆ ก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

For details, please click here