ข้อมูลFree Wi-Fi

คู่มือใช้งาน Free Wi-Fi

มี Wi-Fi ฟรีที่ศูนย์การค้าที่เชื่อมต่อโดยตรงกับสถานี Namba และบนรถด่วนพิเศษ Rapi:t

Osaka Free Wi-Fi

ความถี่ในการเชื่อมต่อ
มีการ Reset ทุก 1 ชั่วโมง
การจำกัดการใช้งาน
ใช้งานได้ไม่จำกัด
วิธีใช้งาน
http://ofw-oer.com/en/

■ สถานที่ที่สามารถใช้บริการได้

[รถไฟ]
รถไฟ Limited Express Rapi:t ทุกขบวน