ข้อมูลห้องละหมาด

ที่ Namba CITY ศูนย์การค้าทิ่ติดกับสถานี Nankai Namba เราได้เตรียมห้องละหมาดไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการประกอบศาสนกิจระหว่างการท่องเที่ยว
สามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ชั้น B2 Main Building Namba CITY

รายละเอียดการให้บริการ

ที่อยู่
5-1-60 Namba, Chuo-ku, Osaka-shi Namba CITY main building ชั้น B1 (ติดต่อใช้บริการที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ชั้น B2)
เวลาทำการ
11:30 น. -20:30 น. (ให้บริการรอบสุดท้าย 20:00 น.)
วันหยุด
หยุดตามวันหยุดของ NAMBA CITY
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องแยกหญิงชาย, มีเครื่องชุดอาบน้ำพร้อม
จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ
ชาย 5 คน / หญิง 3 คน

ข้อตกลงในการใช้งาน

1.โปรดลงทะเบียนใช้บริการที่ ศูนย์ Informatin Center (Namba CITY ชั้นใต้ดิน B2)

2.กรุณากรอกใบลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ (ชื่อผู้สมัคร, สัญชาติ และจำนวนคน)

3.หลังจากได้รับบัตรใช้บริการแล้ว สามารถเริ่มใช้บริการได้เลย

ข้อควรระวัง
  • ・ทางเราจะให้บริการตามลำดับที่ลงทะเบียนภายในวันนั้น ๆ (ไม่สามารถทำการจองได้)
  • ・จำกัดเวลา 1 กลุ่มสามารถใช้บริการได้ไม่เกิน 30 นาที
  • ・งดอาหาร เครื่องดื่ม ห้ามสูบบุหรี่ และไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าเข้าไป
  • ・ห้องนี้ไม่ได้ให้บริการเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่ยังรวมถึงศาสนาอื่น ๆ อีกด้วย