ข้อมูลสิ่งของสูญหาย

สำหรับการสอบถามข้อมูลเรื่องสิ่งของสูญหายนั้นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ที่ท่านทำตกหล่น

1.ในกรณีที่รู้ตัวทันทีหลังจากขึ้น-ลงรถไฟ

กรุณาติดต่อสอบถามกับพนักงานประจำสถานีทันที

2.ในกรณีที่รู้ตัวหลังจากกลับประเทศหรือออกนอกเขตจังหวัดที่ทำตกหล่น

กรุณาติดต่อสอบถามโดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่าง

เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าคุณมีสิ่งของอยู่หรือไม่และจะแนะนำวิธีรับสิ่งของเหล่านั้นแก่คุณ

* ใช้เวลาในการตอบกลับ

* สิ่งของที่สูญหายจะถูกส่งไปที่หน้าต่างสถานี

■ กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปได้ง่าย
  • ・ กรุณาระบุลักษณะสิ่งของที่ทำหาย (ชื่อ, ลักษณะ, สี, ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งของ เป็นต้น)
  • ・ กรุณาระบุวันและเวลาที่ทำหาย (ในกรณีที่ทำหล่นหายในรถไฟ กรุณาระบุชื่อสถานีและเวลาที่ท่านโดยสารรถไฟ เป็นต้น)
  • ・ กรุณาระบุสถานที่ที่ทำหาย (ในกรณีที่ทำหล่นหายในรถไฟ กรุณาระบุหมายเลขขบวน, ชั้นวางสัมภาระ, หมายเลขที่นั่ง เป็นต้น)
ในกรณีที่ทางเราพบสิ่งของของท่าน

ท่านสามารถไปรับสิ่งของคืนได้ที่จุดบริการประจำสถานีที่เก็บรักษาสิ่งของไว้อยู่ โดยจำเป็นต้องนำเอกสารยืนยันตัวตนไปแสดงเมื่อติดต่อขอรับสิ่งของด้วย

* ในกรณีที่ของหายถูกเก็บไว้นานเกินระยะเวลาที่กำหนด สิ่งของของท่านอาจถูกส่งไปยังสถานีตำรวจ ดังนั้นกรุณาติดต่อขอรับสิ่งของสูญหายคืนโดยเร็วที่สุด