ข้อมูลข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อตกลงในการใช้งาน

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท Nankai Electric Railway Co., Ltd., ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์นี้ไปใช้เพื่อการคัดลอก, แจกจ่าย, จำหน่าย หรือกระทำการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

แม้ว่าเราจะระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ แต่ทั้งนี้ ทางเราไม่สามารถรับประกันความถูกต้อง ความปลอดภัย ฯลฯ ของข้อมูลได้ หากมีเหตุอันใดที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความเสียหายใด ๆ

เบราว์เซอร์ที่แนะนำในการใช้งาน

หากต้องการเข้าชมเว็บไซต์นี้ ทางเราขอแนะนำเบราว์เซอร์ที่เหมาะแก่การใช้งานดังต่อไปนี้ ทั้งนี้โปรดทราบว่าอาจมีบางกรณีที่ไม่สามารถแสดงเนื้อหาได้ทั้งหมด

PC

・ Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด, Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด

Macintosh:・Safari เวอร์ชันล่าสุด, Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด

โทรศัพท์มือถือ

Android:Android10.0/chrome・Android9.0/chrome・Android8.0/chrome

iOS:iOS12/safari・iOS11/safari・iOS10/safari

ปลั๊กอิน

เว็บไซต์นี้ใช้ปลั๊กอินดังต่อไปนี้

หากคุณยังไม่ได้ติดตั้ง โปรดดาวน์โหลดจากลิงก์ด้านล่าง

  • Adobe Acrobat:คุณสามารถดูในรูปแบบไฟล์ PDF

ลิงก์

การเชื่อมต่อไฮเปอร์ลิงก์ในการเข้าเว็บไซต์นี้อาจมีหลายทาง แต่อย่างไรก็ตาม ควรติดตั้งหน้าเพจหลักในการใช้งานเป็น URL “https://www.howto-osaka.com/”

ไม่อนุญาตให้ใช้ไฮเปอร์ลิงก์จากเว็บไซต์นี้เพื่อการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดความขัดข้องต่อความสงบและศีลธรรม