ตั๋วส่วนลดต่าง ๆ

NANKAI ALL LINE 2day Pass

รถไฟ Nankai Railway ทุกสายรวมถึงสายสนามบินด้วย

ราคา

2,000 เยน (ผู้ใหญ่เท่านั้น)

ระยะเวลาจำหน่ายตั๋ว

1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564

วิธีซื้อและวิธีใช้บริการ

1. หาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศของท่าน
2. นำบัตรแลกตั๋วที่มี QR Code มาเปลี่ยนเป็นตั๋วรถไฟที่เคาน์เตอร์ที่กำหนด
3. เพลิดเพลินไปกับการโดยสารรถไฟ

สถานที่แลกตั๋ว

Ticket Office ประจำสถานี Kansai-Airport รถไฟ Nankai Electric Railway, สถานี Nankai Namba (Service Center ชั้น 2F, Ticket Counter ชั้น 3F), สถานี Shin-Imamiya, สถานี Tengachaya

ระยะเวลาแลกตั๋ว

ระยะเวลาตามที่ระบุบนบัตรแลกตั๋ว

ระยะเวลาที่ใช้งานได้

ระยะเวลา 2 วัน เลือกวันใดก็ได้ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 เมษายน 2564

ข้อควรระวัง

· ใช้งานตั๋วรถไฟนี้โดยการสอดตั๋วเข้าที่เครื่องสอดตั๋วอัตโนมัติ
· ตั๋วรถไฟนี้ใช้งานได้ 1 ใบ / 1 ท่านเท่านั้น
· เมื่อเริ่มใช้งานตั๋วรถไฟนี้แล้ว หากเกิดเหตุที่ทำให้รถไฟหยุดเดินจะไม่สามารถขอคืนเงินได้
· หากต้องการใช้บริการแบบระบุที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
· การขอคืนเงินสามารถทำได้ในกรณีที่ตั๋วยังไม่หมดอายุการใช้งานและยังไม่ถูกเปิดใช้งานเท่านั้น ซึ่งสามารถขอคืนเงินได้ที่สถานที่ที่ซื้อตั๋วมาหรือเคาน์เตอร์ที่ทำการแลกเปลี่ยนตั๋วมา (มีค่าธรรมเนียมการขอคืนเงิน)