ตั๋วส่วนลดต่าง ๆ

WAKAYAMA SIGHTSEEING TICKET [Round trip]

· ตั๋วนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษแบบไปกลับ ใช้เดินทางระหว่างสถานีที่ซื้อตั๋ว – สถานี Wakayamashi
· เป็นตั๋ว 1-Day Free Pass สำหรับขึ้นรถ Wakayama Bus และรถ Wakayama Bus Naga [แต่ไม่สามารถใช้ได้กับรถบัสด่วนของ Wakayama Bus (สาย Wakayama-Chiba และสาย Wakayama-Shirahama), รถบัสลิมูซีน (สาย Wakayama-Airport), รถ Community Bus (รถบัสวน Iwade-City, รถบัสวนแถบ Kinokawa-City, รถ Community Bus Kinokawa-City, รถ Community Bus Katsuragi-chō) และรถ Fujitodai Bus]
· แสดงเอกสาร (เซตตั๋ว) “WAKAYAMA SIGHTSEEING TICKET”ให้กับสถานที่หรือร้านค้าที่ร่วมรายการเพื่อรับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่าง ๆ

ราคา

※ราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
  แบบไปกลับ / ผู้ใหญ่ : 2,080 เยน (เด็กเล็ก 1,040 เยน)
  ซื้อคู่กับตั๋วด่วนพิเศษ Limited Express Southern แบบระบุที่นั่ง / ผู้ใหญ่ : 2,600 เยน (เด็กเล็ก 1,310 เยน)

ระยะเวลาจำหน่ายตั๋ว

จำหน่ายตลอดทั้งปี

สถานที่จำหน่ายตั๋ว

สถานี Nankai Namba (Service Center ชั้น 2F, จุดจำหน่ายตั๋วด่วนพิเศษ ชั้น 3F), สถานี Shin-Imamiya, สถานี Tengachaya, สถานี Sumiyoshitaisha, สถานี Sakai

อายุการใช้งาน

ใช้ได้ภายในวันที่อยู่ในระยะเวลาที่จำหน่ายตั๋วและภายในวันที่เริ่มใช้ตั๋วเท่านั้น

ข้อควรระวัง

· กรุณาใช้กับเครื่องสอดตั๋วอัตโนมัติ
· สามารถซื้อตั๋วก่อนการเดินทางล่วงหน้าได้ 1 เดือน และต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่มีการจำหน่ายตั๋วเท่านั้น
· สามารถขอคืนเงินได้ในกรณีที่ตั๋วในเซตทุกใบยังไม่หมดอายุและยังไม่ถูกใช้งาน โดยสามารถขอคืนเงินได้ที่สถานีที่ซื้อตั๋วเท่านั้น (มีค่าธรรมเนียมในการขอคืนเงิน)
· ในกรณีที่ท่านเดินทางออกนอกเส้นทางที่กำหนด จะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่ม
· เมื่อเริ่มใช้งานตั๋วรถไฟนี้แล้ว หากเกิดเหตุที่ทำให้รถไฟหยุดเดินจะไม่สามารถขอคืนเงินได้

เดินทางถึงสนามบิน Kansai

1

Ticket Office

2

กรุณาแจ้งตั๋วรถไฟที่ต้องการซื้อต่อพนักงาน

เครื่องจำหน่ายตั๋ว

2

ตั๋ว Osaka Subway to Kansai int'l Airport มีจำหน่ายที่เครื่องจำหน่ายตั๋ว

นำตั๋วรถไฟที่ซื้อมาไปใช้ขึ้นรถไฟ

3

กรุณาสอดเข้าที่เครื่องสอดตั๋วอัตโนมัติ

ตัวอย่าง กรณีสถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai

สถานที่จำหน่ายตั๋วจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทของตั๋วโดยสาร รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูที่รายละเอียดของตั๋วแต่ละประเภท