ตั๋วส่วนลดต่าง ๆ

NANKAI ALL LINE 2day Pass

รถไฟ Nankai Electric Railway ทุกสายรวมถึงสายสนามบินด้วย

ราคา

เมื่อซื้อผ่านเว็บไซต์ / 2,000 เยน (ผู้ใหญ่เท่านั้น)
เมื่อซื้อในประเทศญี่ปุ่น / 2,100 เยน (ผู้ใหญ่เท่านั้น)

ระยะเวลาจำหน่ายตั๋ว

1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

สถานที่จำหน่ายตั๋วในประเทศญีปุ่น

1. ภายในสถานีรถไฟ
Service Center ชั้น 2 ของสถานี Nankai Namba, สถานี Shin-Imamiya, สถานี Tengachaya, สถานี Sakai, สถานี Izumisano, สถานี Rinku-Town, สถานี Kansai-Airport, สถานี Sakaihigashi
2. ที่จุดบริการนักท่องเที่ยว
ร้าน Bic Camera สาขา Namba, KANSAI TOURIST INFORMATION CENTER ของสนามบิน Kansai, KANSAI TOURIST INFORMATION CENTER KYOTO


สถานที่แลกตั๋ว

สถานี Kansai-Airport : Nankai Ticket Office
สถานี Nankai Namba : Service Center ชั้น 2

ระยะเวลาแลกตั๋ว

ตามวันใช้งานที่ระบุอยู่ใน Voucher

ระยะเวลาที่ใช้งานได้

ระยะเวลา 2 วัน เลือกวันใดก็ได้ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 เมษายน 2564

วิธีซื้อและวิธีใช้บริการ

1. คลิกซื้อตั๋วจากลิงก์ด้านล่าง
2. กรอกข้อมูลจำเป็นและชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
3. เมื่อการจองเสร็จสมบูรณ์จะมีอีเมลยืนยันส่งไปยังอีเมลที่ท่านระบุไว้
4. เข้าลิงก์ URL ที่ปรากฏอยู่ในอีเมลเพื่อพิมพ์ Voucher ออกมาใช้
5. นำ Voucher ไปแลกตั๋วโดยสารรถไฟที่เคาน์เตอร์ที่กำหนด

ข้อควรระวัง

· กรุณาใช้กับเครื่องสอดตั๋วอัตโนมัติ
· ตั๋ว 1 ใบสำหรับผู้ใช้บริการ 1 ท่านเท่านั้น
· เมื่อเริ่มใช้งานตั๋วรถไฟนี้แล้ว หากเกิดเหตุขัดข้อง เช่น รถไฟหยุดให้บริการ จะไม่สามารถขอคืนเงินได้
· หากท่านต้องการโดยสารรถไฟแบบระบุเลขที่นั่ง กรุณาจ่ายค่าโดยสารเพิ่มเติม
· สามารถขอคืนเงินได้ในกรณีที่ตั๋วยังไม่หมดอายุและยังไม่ถูกใช้งาน โดยสามารถขอคืนเงินได้ที่สถานีที่ซื้อตั๋วหรือแลกตั๋วเท่านั้น (มีค่าธรรมเนียมในการขอคืนเงิน)

ซื้อตั๋วจากเว็บไซต์

1

หลังจากซื้อตั๋วแล้วกรุณาพิมพ์หน้า Voucher จาก URL ที่ระบุอยู่ในอีเมลยืนยันการซื้อตั๋ว

ไปที่ Ticket Office ประจำสถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai

2

กรุณาแสดง Voucher ให้กับพนักงานเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วรถไฟ

นำตั๋วรถไฟที่แลกมาไปใช้ขึ้นรถไฟ

3

กรุณาสอดเข้าที่เครื่องสอดตั๋วอัตโนมัติ

Ticket Office ประจำสถานี Kansai-Airport ของรถไฟ Nankai